lauantai 25. lokakuuta 2008

Turvalaitetekniikkaa pienoisrautatieharrastajalle, osa 1

Tämä kirjoitus aloittaa juttusarjan, joka tukee sarjaa Tietokone DCC-keskusyksikkönä. Sarjassa esitellään turvalaitetekniikan perusteoriaa pienoisrautatieharrastajan näkökulmasta. 

Aiheen käsittely painottuu niihin toimintoihin, jotka on tällä hetkellä toteutettu SpDrS60 for Linux -ohjelmassa. Esikuvan toiminnoista se kattaa vain murto-osan, mutta on kuitenkin riittävästi, jotta aihetta ennestään tuntematon pienoisrautatieharrastaja pääsee "kärryille".

Alla selitetään muutamia keskeisimpiä termejä. Lähteenä on käytetty osittain vuoden 2005 Junaturvallisuussääntöä (Jt). On huomattava, että monien käsitteiden tarkka merkitys riippuu noudatettavista määräyksistä. Tällöin on tarka
steltava esikuvan käytäntöä ja sovellettava sitä. Jt on muuttanut muotoaan huomattavasti vuosien mittaan, ja jo Ruotsissa määräykset poikkeavat meikäläisistä huomattavasti.
 • Liikennepaikka - rataverkon nimetty kohta, jota käytetään liikenteen turvaamiseen.
 • Yksikkö - mikä tahansa kiskoilla liikkuva laite.
 • Vaihtotyö - kaluston siirtämistä vaihtotyöstä annettujen määräysten mukaan. Vaihtotyössä liikkeet tapahtuvat rajoitetulla nopeudella (Suomessa 35 km/h).
 • Juna - yksikkö, joka on asetettu kulkemaan junana. Junana kulkevan yksikön nopeus voi olla suurempi kuin vaihtotyössä, mutta sitä koskevat junaliikenteen määräykset.
 • Tulo-opastin - tulosuunnassa liikennepaikan ensimmäinen pääopastin.
 • Tulovaihde - tulosuunnassa liikennepaikan ensimmäinen vaihde.
 • Opaste - lupa, käsky tai ilmoitus. Opastimella annetaan opasteita.
 • Pääopastin - junaliikennettä ohjaava opastin. Pääopastimella voidaan antaa opasteet Seis, Aja ja Aja Sn 35. Nykyisen (vuoden 2005) Jt:n mukaan pääopastimen seis-opaste koskee myös vaihtotyötä paitsi jos erikseen toisin määrätään.
 • Esiopastin - opastin, joka näyttää seuraavan pääopastimen opasteen. Esiopastin voi olla erillisenä opastimena tai samassa mastossa pääopastimen kanssa. Jos esiopastin on yhdessä pääopastimen kanssa, se on pimeänä pääopastimen näyttäessä seis-opastetta.
 • Raideopastin - vaihtotyötä ohjaava opastin. Raideopastimella ei ole esiopastimia eikä se yleensä koske junaliikennettä. Poikkeus: Nykyisen Jt:n mukaan raideopastimessa voi olla junakulkutien päätekohdan merkki. Tällöin raideopastimen opasteet koskevat sekä junaliikennettä että vaihtotyötä.
 • Kulkutie - se raide tai ne raiteet vaihteineen, jotka turvataan yksikön kulkua varten.
 • Junakulkutie - junaliikenteelle tarkoitettu kulkutie.
 • Turvata kulkutie - varmistaa, että kulkutie-ehdot täyttyvät: kulkutiehen kuuluvat raiteet ovat vapaat ja vaihteet käännettävissä oikeisiin asentoihin eikä mikään kulkutien osa kuulu toiseen, jo turvattuun kulkutiehen. Kun ehdot täyttyvät, vaihteet käännetään ja lukitaan niin, ettei niitä voi kääntää kulkutien ollessa turvattuna. Lisäksi kulkutiehen kuuluvat raiteet merkitään turvatuiksi. Lopuksi kulkutien alkuopastin asetetaan näyttämään ajon sallivaa opastetta.
 • Purkaa kulkutie - purkaa kulkutiehen kuuluvien vaihteiden lukitukset ja merkitä raiteet vapaiksi (lukuunottamatta varattuja raiteita). Turvaamiselle vastakkainen toimenpide. Kulkutie purkautuu yleensä itsestään junan varatessa kulkutiehen kuuluvia raiteita, mutta se voidaan purkaa myös käsin. Tällöin on usein kysymyksessä hätäpurku.
 • Asetinlaite - turvalaite, jolla ohjataan liikennepaikan vaihteita ja opastimia keskitetysti.
Alla on kuva Murtomäen asetinlaitteen ilmaisin- ja käyttötaulusta. Asetinlaite on VR:lle tehty versio Siemensin saksalaisesta laitteesta, jota SpDrS60-ohjelma mallintaa. Kuvaa täytyy klikata, jotta se tulee kokonaan näkyviin.

Kuvasta on havaittavissa seuraavia asioita:
 • Meneillään on ilmeisesti junakohtaus. Tämä näkyy siitä, että kolmas raide alhaalta on varattu (raiteella palaa punainen valo) ja ensimmäistä raidetta pitkin on turvattu kulkutie.
 • Saapuva juna on tulossa oikealta ja jatkaa vasemmalle. Tämä näkyy opastimien asennoista.
 • Alimman raiteen oikeanpuoleisessa päässä oleva vaihde toimii keskimmäisen raiteen kulkutien sivusuojana. Jos alimmalla raiteella pääsisi kalustoa karkuun, se ohjautuisi lyhyelle pistoraiteelle, ns. turvaraiteelle. Pienellä tutkimisella ilmenee, että alimman raiteen vasemmanpuoleisin vaihde toimii sivusuojana alhaalta saapuvien junien varalta keskimmäiseltä raiteelta vasemmalle lähtevälle kulkutielle.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti