keskiviikko 22. lokakuuta 2008

Lanier - Asimov - Wales

Wikipediasta kuuluu kummia. Väitetään (lähde: MIT Technology Review) nimittäin, etttä verkkosanakirjalla olisi aivan oma käsityksensä totuudesta. Väitteen takana on Wikipedian linja, jonka mukaan kaikki väitteet on pystyttävä tarkistamaan Wikipedian ulkopuolisesta lähteestä. Tämän vuoksi Wikipedia ei ole oikea kanava julkaista uutta tutkimusta tai mullistavia ajatuksia.

Toisaalta Wikipedian omassa ohjausdokumentissa sanotaan, että sisällön valintaa ei ohjaa se, mitä kukin toimittaja pitää totena, vaan se mitä aiheesta on jo julkaistu lähteissä, joilla on sellainen maine, että julkaistut tiedot ovat yleensä tarkistettuja ja oikein. Tekijän itsensä julkaisemaa tietoa pidetään lähtökohtaisesti epäluotettavana; Wikipedian ohjeet edellyttävät, että pääsääntöisesti käytetään ulkopuolisen tahon arvioimaa tietoa. Jos nyt kirjoittaisin samojen ohjeiden mukaan, en luultavasti saisi käyttää tätä sivua pääasiallisena lähteenäni. 

Nyt aletaankin päästä asian ytimeen. Artikkelissa mainitaan Jaron Lanier, joka on toistuvasti yrittänyt saada korjausta itsestään kertovaan Wikipedia-sivuun. Ongelma on, että vaikka tuskin kukaan tuntee Jaron Lanierin elämää yhtä hyvin kuin Lanier itse, Wikipedian sääntöjen mukaan juuri hän on väärä ihminen kirjoittamaan omasta elämästään. Mutta miksi?

Otetaan selvää: katsotaan Wikipediasta. Siellä esiintyy käsite Neutral Point of View, puolueeton näkökulma. Se tarkoittaa, että kaikki käsillä olevaa asiaa koskevat luotettavien lähteiden julkaisemat merkittävät näkökulmat on käsiteltävä artikkelissa tasapuolisesti, mitään näkökulmaa erityisesti painottamatta. Henkilö itse ei siis ole luotettava lähde kertomaan omasta elämästään - ilmeisesti arvioidaan, että tulisi liian suuri houkutus suurennella ansioita tai lakaista ikäviä asioita maton alle.

Palataanpa MIT Technology Review'n artikkeliin. Siinä väitettiin, että Wikipedialla on oma käsityksensä totuudesta. Oikeammin voisi ehkä sanoa, että Wikipedialla ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä, vaan tarkoitus on ainoastaan pitää sisällön laatu jollakin tavoin valvonnassa. Järjestely toimii ilmeisen hyvin: Wikipedian tarkkuus on useimmiten riittävän hyvä. (Virheitä on painetuissakin tietosanakirjoissa.) Toisaalta tästä kyllä tulee jossain määrin mieleen se Isaac Asimovin Säätiö-sarjan henkilö, (mikä ***** sen nimi oli, se, jolla oli olevinaan ärrävika) joka teki "tutkimusta" valitsemalla lukemistaan lähteistä "uskottavimman".

Entä mikä on tämä peräänkuulutettu totuus? Sitä on moni filosofi kysellyt. Kunnollista vastausta saanee odottaa pitkään...

Muokattu 23.10.: kirjoitusvirheen korjaus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti